həmcins

həmcins
is. <fars. həm və ər. cins>
1. Bir cinsdən olan, cinsi bir olan; eynicinsli. Həmcins heyvanlar.
2. Bir cinsə, bir qövmə mənsub olan, eyni cinsdən, eyni qövmdən olan, öz cinsindən olan (məcazi mənada adətən insan, adam nəzərdə tutulur). Həmcinslərim təmam getmiş; Söz mülkündən nizam getmiş. F.. <Nadir bəy:> . . Həmcinsinə qıymaqdan, yaxıb-yıxmaqdan zövq alanlar, başqasının fəlakətində səadət arayanlar birər adi cəlladdan başqa bir şey deyildir. H. C..
◊ Həmcins cümlə üzvü qram. – cümlədə eyni sintaktik vəzifəni yerinə yetirən cümlə üzvü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • MCINS — minimal change idiopathic nephrotic syndrome …   Medical dictionary

  • MCINS — • minimal change idiopathic nephrotic syndrome …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • həmcins — f. və ə. 1) bir cinsdən olan; 2) bir tayfaya mənsub olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hər — f. 1) toplunun ayrılıqda bir fərdi; 2) həmcins üzvlü cümlələrdə bölgü bildirir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücanis — ə. bir cinsdən olan, həmcins …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəcanis — ə. bir cinsdən olan; həmcins …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təbəqə — ə. 1) qat, lay; 2) cəmiyyətin ictimai, mədəni və b. xüsusiyyətlərinə görə həmcins hissəsi ə. vərəq, vərəqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • amma — bağl. 1. Cümlələri, habelə cümlə üzvlərini (əsasən həmcins üzvləri) birləşdirərək qarşılıq bildirir. . . Amma şirin dilli, açıq qabaqlı; Könül aşinası, hayıf ki, yoxdur. M. P. V.. Sən bir gözəlcə qönçəsən, amma yabanısan. A. S.. <Ramazan:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biri — əvəz. 1. Müəyyən olmayan şəxs, kim isə, bir adam. Biri irəli gəlib sual verdi. Biri varmış, biri yoxmuş. . . (nağıl başlanğıcı). – Bir gün sizlərdən biriniz yenə məni görməyə gəlmişdiniz. C. M.. Sinninə layiq deyilsə də, kişi qızın xatirəsi üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”